Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. Więcej informacji na stronie polityki prywatności !

HUTA ŁABĘDY S.A. posiada następujące wydziały:

  • Wydział Walcowni,
  • Wydział Produkcji Górniczej,
  • Wydział Rur,
  • Wydział Kształtowników,
  • Laboratorium.

Wydział Walcowni
Wydział Walcowni prowadzi działalność poza Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną.
Wydział wyposażony jest w walcarkę bruzdową kształtowników, która wykorzystywana jest głównie do walcowania kształtowników typu V, JŁ, KO (USG) i kształtowników konstrukcyjnych dla budownictwa - ceowników i dwuteowników.
Walcowane kształtowniki przekazywane są z Wydziału Walcowni jako półprodukt na Wydział Produkcji Górniczej.

Wydział Produkcji Górniczej
Wydział powadzi działalność na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, prowadzi produkcję wyrobów dla branży górniczej na dwóch oddziałach produkcyjnych: Gięciarni Łuków i Jarzm.
Oddział Gięciarni Łuków – produkuje:
- nowoczesne typoszeregi obudów z kształtowników typu V, (typ V został opracowany w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach przy współpracy z Instytutem Metalurgii Żelaza w Gliwicach, obudowy wykonywane są z najnowocześniejszej stali na kształtowniki górnicze, tj. stali o podwyższonych parametrach wytrzymałościowych i zwiększonej odporności korozyjnej S480W i S550W),
- łuki kopalniane na obudowy górnicze,
- kształtowniki typu KO (USG),
- odgałęzienia i skrzyżowania wyrobisk korytarzowych
Oddział Jarzm – produkuje strzemiona dwujarzmowe typu SD, SDO, strzemiona kabłąkowe, stojaki cierne SV, stropnice USG i V, rury kołnierzowe oraz inne akcesoria górnicze.

Wydział Kształtowników
Wydział prowadzi działalność na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Kluczowym przedmiotem działalności wydziału jest produkcja wyrobów dla potrzeb branży budowlanej i konstrukcji stalowych.
Wydział posiada dwie nowoczesne linie technologiczne:
- linię cięcia wzdłużnego blach w kręgach (służy do cięcia blach w zakresie grubości 3-12,7 mm),
- linię produkcji kształtowników do wytwarzania profili zimnogiętych zamkniętych kwadratowych i prostokątnych (profile są zgrzewane prądami wysokiej częstotliwości HFW w zakresie od 70x70 do 140x140 dla kształtowników o przekroju kwadratowym oraz 80x50 do 160x120 dla kształtowników o przekroju prostokątnym).

Wydział Rur
Wydział prowadzi działalność na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Kluczowym przedmiotem działalności wydziału jest produkcja wyrobów dla potrzeb ciepłownictwa, dystrybucji paliw płynnych a także dla branży budowlanej i konstrukcji stalowych.
Wydział produkuje:
- rury stalowe zgrzewane prądami o wysokiej częstotliwości (> 100 kHz) z taśmy walcowanej na gorąco z małą zawartością siarki i dużym stopniu czystości w gatunku do X80. Rury wykonywane są w zakresie średnic zewnętrznych od 114,3 mm do 323,9 mm, w grubościach ścianek od 3,0 mm do 12,7 mm w długości min. 6 mb, max. 18,0 mb, zgodnie z wymaganiami polskich i zagranicznych norm wg.: PN-EN ISO 3183, PN-EN 10217-1/2, PN-EN 10224, PN-EN 10219-1/2,

- kształtowniki zamknięte ze szwem wykonane na zimno ze stali konstrukcyjnych
niestopowych i drobnoziarnistych. Kształtowniki kwadratowe wykonywane są w zakresie
wymiarowym od 90 x 90 do 250 x 250 i grubości ścianek od 3,0 do 12,5 mm. Kształtowniki
prostokątne są wykonywane w zakresie wymiarowym od 100 x 80 do 300 x 200 i grubości
ścianek od 3,0 mm do 12,5 mm. Kształtowniki są dostępne w standardowych gatunkach
stali: S235JRH; S275J0H; S275J2H; S355J0H; S355J2H; S355K2H; wykonywane zgodnie
z wymaganiami PN-EN 10219-1/2.

Laboratorium
Wykonuje specjalistyczne usługi w zakresie badań nieniszczących metali metodami: VT, MT, PT, UT, ST, HT, ETD, ETT oraz próbę statycznego rozciągania, próbę udarności, badania metalograficzne i badania twardości. Laboratorium posiada dopuszczenia UDT dla oferowanych metod badawczych.

Certyfikaty i Jakość
HUTA ŁABĘDY S.A. posiada dla produkowanych wyrobów wszystkie niezbędne certyfikaty, w tym:

- ISO 9001 System Zarządzania Jakością,
- API Q1 System Zarządzania Jakością,
- komplet certyfikatów na znak bezpieczeństwa „B” dla wyrobów dla górnictwa,
- komplet Krajowych certyfikatów stałości właściwości użytkowych dla rur,
- certyfikat dla wymagań jakościowych dot. spawania materiałów metalowych wg EN ISO 3834-2,
- uprawnienia UDT do wytwarzania rur stalowych,
- certyfikat SJZ zgodny z Dyrektywą 2014/68/EU - Spawane rury stalowe do celów ciśnieniowych,
- komplet Certyfikatów zgodności ZKP dla kształtowników budowlanych (znak „CE”),
- uznanie towarzystwa klasyfikacyjnego Lloyd's Register na kształtowniki łebkowe,
- uznanie towarzystwa klasyfikacyjnego DNV-GL na kształtowniki łebkowe.

Grupa Kapitałowa