Strona wykorzystuje pliki cookies, je艣li wyra偶asz zgod臋 na u偶ywanie cookies, zostan膮 one zapisane w pami臋ci twojej przegl膮darki. Wi臋cej informacji na stronie polityki prywatno艣ci !

Co to jest RODO

25 maja 2018 wesz艂o w 偶ycie Rozporz膮dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, powszechnie zwanego Rozporz膮dzeniem o Ochronie Danych Osobowych (鈥濺ODO鈥). Celem RODO jest zapewnienie bezpiecze艅stwa procesu przetwarzania danych osobowych adekwatnie
do istniej膮cych zagro偶e艅 i form ich przetwarzania. 
HUTA 艁AB臉DY S.A. przetwarza Pa艅stwa dane osobowe w celu realizacji um贸w, zlece艅, wykonywania zobowi膮za艅 prawnych. 
Dok艂adamy stara艅, aby ilo艣膰 zbieranych od Pa艅stwa danych osobowych by艂a adekwatna do celu przetwarzania, a sam proces przebiega艂 zgodnie z prawem, rzetelnie i w spos贸b przejrzysty przy jednoczesnym zapewnieniu integralno艣ci i poufno艣膰 Pa艅stwa danych. 
Informacje na temat przetwarzania danych osobowych

 

Administrator Danych i Inspektor ochrony danych osobowych

Administratorem Pa艅stwa danych osobowych jest HUTA 艁AB臉DY S.A. z siedzib膮
w Gliwicach (44-109) przy ul. Anny Jagiellonki 45 (dalej r贸wnie偶 jako: 鈥濧dministrator鈥). 

Mo偶na si臋 z nami skontaktowa膰 w nast臋puj膮cy spos贸b:

 1. listownie na adres: ul. Anny Jagiellonki 45, 44-109 Gliwice;
 2. za po艣rednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczy膰, konieczne jest w艂膮czenie w przegl膮darce obs艂ugi JavaScript.
 3. osobi艣cie w godzinach pracy do Dzia艂u Obs艂ugi Zarz膮du.

W Hucie 艁ab臋dy S.A. zosta艂 powo艂any Inspektor ochrony danych osobowych. Kontakt z nim jest mo偶liwy pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczy膰, konieczne jest w艂膮czenie w przegl膮darce obs艂ugi JavaScript..

 

Cele i podstawy przetwarzania

B臋dziemy przetwarza膰 Pa艅stwa dane osobowe:

 1. w celu zawarcia i wykonania umowy 鈥 podstaw膮 prawn膮 przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 2. w celu rozpatrywania skarg i reklamacji 鈥 podstaw膮 prawn膮 przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 3. w celu realizacji obowi膮zk贸w wynikaj膮cych z przepis贸w prawa, w tym w szczeg贸lno艣ci prawa podatkowegprzepis贸w o rachunkowo艣ci oraz przepis贸w Ksh 鈥 podstaw膮 prawn膮 przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 4. w celach analitycznych i statystycznych 鈥 podstaw膮 przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) przy czym, uzasadnionym interesem HUTY 艁AB臉DY S.A. jest analiza wynik贸w prowadzonej dzia艂alno艣ci gospodarczej, opracowywanie strategii i prognoz oraz badanie satysfakcji kontrahent贸w;
 5. w celu zapewnienia komunikacji pomi臋dzy Stronami 鈥 podstaw膮 przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO);
 6. w celu prowadzenia dzia艂a艅 marketingowych w艂asnych produkt贸w i us艂ug bez wykorzystania 艣rodk贸w komunikacji elektronicznej na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest prowadzenie dzia艂a艅 promuj膮cych prowadzon膮 przez HUT臉 艁AB臉DY S.A. dzia艂alno艣膰;
 7. w przypadku wyra偶enia przez Pani膮/Pana zgody, w celu prowadzenia dzia艂a艅 marketingowych w艂asnych produkt贸w i us艂ug z wykorzystaniem 艣rodk贸w komunikacji elektronicznej,
  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i przepis贸w innych ustaw wymagaj膮cych zgody na takie dzia艂ania; 
 8. w celu realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu HUTY 艁AB臉DY S.A., polegaj膮cego
  na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszcze艅 lub obronie przez roszczeniami 鈥 podstaw膮 przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 

Odbiorcy danych

Pa艅stwa dane osobowe mog膮 zosta膰 udost臋pnione:

 1. podmiotom przetwarzaj膮cym, w zwi膮zku z realizacj膮 zawartych przez nas um贸w, w ramach kt贸rych zosta艂o im powierzone przetwarzanie danych osobowych, w tym np. dostawcom system贸w informatycznych i us艂ug IT;
 2. podmiotom, kt贸rym udost臋pniamy dane osobowe niezb臋dne do 艣wiadczenia us艂ug na nasz膮 rzecz;
 3. na podstawie zawieranych um贸w, np. bankom w zakresie realizacji p艂atno艣ci;
 4. podmiotom prowadz膮cym dzia艂alno艣膰 pocztow膮 lub kuriersk膮;
 5. organom pa艅stwowym lub innym podmiotom uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych
  na podstawie przepis贸w prawa.
 

Okres przechowywania danych

Dane osobowe b臋d膮 przechowywane w formie umo偶liwiaj膮cej identyfikacj臋 osoby, 
kt贸rej dane dotycz膮, przez okres nie d艂u偶szy, ni偶 jest do niezb臋dne celem:

 • wykonania umowy/um贸w 鈥 do momentu ich rozwi膮zania b膮d藕 wyga艣ni臋cia;
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami 鈥 do momentu przedawnienia roszcze艅;
 • wype艂nienia ci膮偶膮cych obowi膮zk贸w prawnych 鈥 do momentu wyga艣ni臋cia obowi膮zk贸w wynikaj膮cych z przepis贸w prawa.

W przypadku danych przetwarzanych na podstawie Pa艅stwa zgody, do czasu jej wycofania lub wniesienia sprzeciw w zale偶no艣ci, kt贸re ze zdarze艅 nast膮pi jako pierwsze.

 

Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych

Przys艂uguje Pa艅stwu prawo do:

 1. dost臋pu do swoich danych osobowych;
 2. sprostowania danych osobowych;
 3. usuni臋cia danych osobowych; 
 4. przenoszenia danych, obejmuj膮ce prawo do otrzymania danych i przes艂ania ich innemu administratorowi lub do 偶膮dania, w razie mo偶liwo艣ci technicznych, przes艂ania tych danych bezpo艣rednio innemu administratorowi (w zakresie w jakim dane przetwarzane s膮 w spos贸b zautomatyzowany oraz w celu wykonania umowy lub na podstawie wyra偶onej zgody);
 5. wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 6. wycofania zgody w dowolnym momencie bez wp艂ywu na zgodno艣膰 z prawem przetwarzania, kt贸rego dokonano
  na podstawie zgody przed jej cofni臋ciem (o ile przetwarzanie odbywa si臋 na podstawie zgody).

Przys艂uguje Pa艅stwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urz臋du Ochrony Danych Osobowych, je偶eli uznaj膮 Pa艅stwo, 偶e przetwarzanie Pa艅stwa danych osobowych odbywa si臋 niezgodnie
z prawem.

 

Przetwarzanie danych osobowych w spos贸b zautomatyzowany

Pa艅stwa dane osobowe nie b臋d膮 przetwarzane w spos贸b zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten spos贸b, 偶e w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mog艂yby wobec Pa艅stwa zapada膰 jakiekolwiek decyzje lub mia艂yby by膰 powodowane inne skutki prawne.

 

Informacja o wymogu podania danych 

W zakresie przetwarzania danych osobowych w sytuacji, gdy jest to niezb臋dne do wype艂nienia obowi膮zku prawnego ci膮偶膮cego na Administratorze, obowi膮zek podania danych jest wymogiem ustawowym. Natomiast, w przypadku przetwarzania danych w celu zawarcia i wykonania umowy oraz do cel贸w wynikaj膮cych z prawnie uzasadnionych interes贸w realizowanych przez Administratora, obowi膮zek podania danych jest wymogiem umownym - podanie danych osobowych we wszystkich celach, o kt贸rych mowa powy偶ej, jest dobrowolne, jednak jest niezb臋dne
do zawarcia i realizacji umowy z Administratorem.

Grupa Kapita艂owa