Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. Więcej informacji na stronie polityki prywatności !

Laboratorium Badawcze HUTY ŁABĘDY S.A. jest jedną z komórek służb Szefa Jakości.
Powstało w 2011 roku w wyniku zwiększenia zakresu oferowanych usług, które do tej pory ograniczały się do badań nieniszczących takich jak:
- badania ultradźwiękowe wyrobów hutniczych i złączy spawanych,
- badania penetracyjne,
- badania magnetyczno-proszkowe,
- pomiary głębokości pęknięć,
- pomiary grubości powłok,
- pomiary twardości twardościomierzem przenośnym,
- pomiary twardości twardościomierzem stacjonarnym ( wszystkie metody),
- określanie składu chemicznego metodą spektrometryczną,
- pomiary długości,
- badania wizualne.

Personel laboratorium posiada wiedzę praktyczną i teoretyczną, a jego kompetencje potwierdzone są odpowiednimi certyfikatami.

Do badań wykorzystujemy nowoczesne urządzenia pomiarowo - diagnostyczne umożliwiające wykonywanie badań na najwyższym poziomie i z największą (możliwą) dokładnością, takie jak:
- defektoskop ultradźwiękowy USM 35,
- spektrometr optyczny Spektroport-F,
- twardościomierz MIC-20,
- twardościomierz stacjonarny Struers Dura Vision 20.

Laboratorium Badawcze poszerzyło zakres wykonywanych badań o badania niszczące, przeprowadzane na maszynach i urządzeniach najwyższej jakości- pracujemy na najnowszych maszynach firmy ZWICK ROELL.

Jesteśmy przygotowani na przeprowadzanie badań:
- wytrzymałościowych (rozciągnie, ściskanie),
- udarnościowych ( w temperaturze do -20°C),
- metalograficznych (przygotowanie zgładu metalograficznego i analiza).

Kierownik laboratorium


Roksana Jakubczak

T: 48 32 234 74 98 

rjakubczak@hutalab.com.pl

Świadectwo uznania laboratorium