Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. Więcej informacji na stronie polityki prywatności !

HUTA ŁABĘDY S.A. w Gliwicach informuje, że rozpoczyna postępowanie zakupowe w formie „Dialogu z Dostawcami” dotyczące "Dostawy, montażu i uruchomienia nożycy do cięcia kształtowników gorącowalcowanych, wraz z samotokiem doprowadzającym, samotokiem wyprowadzającym, zderzakiem miarowym i urządzeniem znakującym".

Podstawowe informacje dotyczące warunków dopuszczenia do udziału w postępowaniu oraz przebiegu postępowania obejmujące:

  • opis warunków podmiotowych w stosunku do dostawców (techniczne, ekonomiczne, wiedzy i doświadczenia),
  • opis potrzeb Zamawiającego (OPZ),
  • opis planowanego przebiegu postępowania,
  • kwotę wadium i dopuszczalnych formach jego wniesienia oraz warunkach zatrzymania i zwrotu wadium,
  • kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy i dopuszczalnych formach jego wniesienia oraz warunkach zatrzymania i zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
  • wzór Wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz informację o czasie, formie i miejscu złożenia „Wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu”,

są załączone do ogłoszenia i stanowią jego integralną część.

Ogłoszenie o rozpoczęciu niniejszego postępowania wraz z załącznikami znajduje się na stronie internetowej HUTY ŁABĘDY S.A. w Gliwicach (www.hutalab.com.pl) w zakładce „Platformy”.
Poniżej szczegółowa ścieżka dostępu do przedmiotowego postępowania:
https://hutalab.logintrade.net/
Postępowanie toczyć się będzie w języku polskim.
HUTA ŁABĘDY S.A. w Gliwicach zaprasza do udziału w postępowaniu dostawców spełniających warunki podmiotowe.
Gliwice, 31.07.2019 r.

 Pobierz PDF 

Grupa Kapitałowa