Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. Więcej informacji na stronie polityki prywatności !

 

14 sierpnia 1848 r.

Położenie kamienia węgielnego pod budowę Huty

Hermina (zdjęcie Huty Hermina ok. 1860 r.)

 

 

 

   

1882

Zainstalowanie w Hucie Hermina jako pierwszej

na Śląsku oświetlenia elektrycznego

(litografia Huty Hermina z ok. 1860 r.)

 

   

1889

Poświęcenie sztandaru Huty Hermina z okazji 50­

lecia istnienia zakładu (Sztandar jest obecnie

wyeksponowany  w budynku Dyrekcji Huty)

 

 

1911

Walcownia Blach na zimno

 

 

 

 

   

1938

Rozpoczęcie produkcji w nowo wybudowanej hali

walcowni średniej (obecnie Wydział Walcowni)

 

   

1948

Rozpoczęcie produkcji na wydziale Walcowni

Uniwersalnej

 

   

16 października 1949 r.

Pierwszy powojenny wytop na stalowni

martenowskiej

 

   

1 kwietnia 1950 r.

Utworzono Przedsiębiorstwo Państwowe – Huta

„Łabędy”

 

   

1951 r.

Rozpoczęcie produkcji na walcowni D­750

(zgniatacz) i walcowni D­650 (walcownia średnia)

 

   

Lipiec 1953 r.

Wydzielenie z Huty „Łabędy” Zakładów

Mechanicznych (obecne Zakłady Mechaniczne

Bumar Łabędy S.A.)

 

   

Listopad 1956 r.

Uruchomienie produkcji gięcia łuków

kopalnianych

 

   

1 lipca 1963 r.

Uruchomienie 200­tonowego pieca nr VII na

wydziale stalowni

 

   

1963 r.

Oddanie nowego budynku biurowego Huty

„Łabędy”

 

   

1970 r.

Oddanie nowego budynku Laboratorium

Hutniczego (obecnie spółka Ferrostal­Łabędy Sp. z

o.o.)

 

   

18 lipca 1980 r.

Rozpoczęcie produkcji na Wydziale Jarzm

 

   

18 lipca 1984 r.

Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę

nowej hali Wydziału Jarzm

 

   

15 grudnia 1995 r.

Otwarcie elektrostalowni (obecnie spółka

Ferrostal­Łabędy Sp. z o.o.)

 

   

11 kwietnia 1996 r.

Huta „Łabędy” otrzymuje certyfikat jakości ISO­

9002

 

   

1 stycznia 1998 r.

Komercjalizacja Przedsiębiorstwa Państwowego

Huta „Łabędy” – powstanie spółki HUTY

ŁABĘDY S.A.

 

   

1999­ - 2001

Wydzielenie ze struktury HUTY ŁABĘDY S.A.

spółek Grupy Kapitałowej HUTY ŁABĘDY S.A.

 

   

Wrzesień 2009 r.

Oddanie nowej hali Wydziału Jarzm

 

   

Wrzesień 2010 r.

Rozpoczęcie produkcji na Wydziale Cięcia

Wzdłużnego Blach i Kształtowników

Zimnogiętych

 

   

Październik 2010 r.

Oddanie nowoczesnego obiektu Laboratorium

Hutniczego

 

   

Grudzień 2011 r.

Kompania Węglowa S.A. zbywa akcje HUTY

ŁABĘDY S.A. spółce Węglokoks S.A.

 

   

Październik 2012 r.

Podpisanie umowy na budowę walcowni rur API

 

Grupa Kapitałowa